1

Tabriz Cable Bridge

Tabriz Cable Bridge

Tabriz Kufteh (Təbriz Küftəsi)

Tabriz Kufteh (Təbriz Küftəsi)

Tabriz Pars Hotel (Hotel Elgoli)

Tabriz Pars Hotel (Hotel Elgoli)

Arg of Tabriz (Arg of Ali-Shah or Mosque Ali-Shah)

Arg of Tabriz (Arg of Ali-Shah or Mosque Ali-Shah)

Tabriz Elgoli (Elgölü)

Tabriz Elgoli (Elgölü)

Tabriz Maqbarato Alshoara

Tabriz Maqbarato Alshoara

Tabriz City

Tabriz City

1

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC شهرداری تبریز تبریز 2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان