مباحث و موضوعات مختلفی که در زمینه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز تدریس خواهد شد عبارتند از:

 

•    Quantum Correlation
•    Quantum Control and Coherence Protection
•    Open Quantum Systems
•    Quantum Technology
•    Quantum Measurements
•    Quantum Metrology

 

با توجه به ماهیت کارگاه گونه کنفرانس تمامی مقالات به صورت پوستر و مقاله کامل 3 صفحه ای ارائه خواهند شد. مجموعه مقاله نامه کنفرانس نیز به صورت لوح فشرده تهیه خواهد گردید.

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC شهرداری تبریز تبریز 2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان